Dobrodošli na sajt Dejana Tomića

Yamb - opis igre

Preuzimanje (1,3 MB)
Broj preuzimanja: 68527
Igraj (verzija 2021 – HTML5)
Broj igranja: 2284039
Ocene i komentari
Najbolji današnji rezultat: nema rezultata
Najbolji u poslednjih 7 dana: nema rezultata
Najbolji ovog meseca: nema rezultata
Ukupni najbolji rezultat: 3306SPICA
Lista najboljih 50 rezultata

Yamb je igra za jednog ili više igrača, sa 5 ili 6 kockica, u kojoj je cilj imati što veći zbir popunjenih polja.

Svaki igrač baca kockice prvi put, odlučuje koje će kockice da ostavi a koje da baci ponovo, i tako još jednom. (Odnosno, svaki igrač može da baci kockice najviše 3 puta). Posle toga odlučuje u koje će slobodno polje na "listiću" da upiše rezultat.

Igra sadrži mod za jednog ili dva igrača (a imaće i mod igrač-kompjuter), igra se sa 6 kockica i ima 5 osnovnih kolona (na dole, slobodna, na gore, najava i ručno) i dve dodatne kolone. (Više detalja videti u pravilima igre napisanim ispod).

Postoji i lista 50 najboljih rezultata (samo u modu za jednog igrača) – na Internetu (ako se igra sa sajta) ili na računaru.

Pravila igre Yamb

"Listić" je podeljen na redove i kolone. Redovi su:

1 – 6 – zbir kockica sa datim brojem (npr za 2 – broj dvojki * 2)
Max – zbir (najvećih) 5 kockica (treba da bude što veći)
Min – zbir (najmanjih) 5 kockica (treba da bude što manji)
Kenta – 5 uzastopnih brojeva (1, 2, 3, 4, 5 ili 2, 3, 4, 5, 6)
  – Ako se kenta dobije iz prvog bacanja, dobija se 66 poena, iz drugog 56 poena, iz trećeg 46.
Triling – 3 iste kockice
  – Broj poena koji se dobija je zbir 3 iste kockice + 20.
Ful – 3 iste i 2 iste (ali ne i 5 istih: 4, 4, 4, 5, 5 je ful, ali 5, 5, 5, 5, 5 nije ful)
  – Broj poena koji se dobija je zbir 5 kockica koje čine ful + 30.
Poker (ili "Kare") – 4 iste
  – Broj poena koji se dobija je zbir 4 iste kockice + 40.
Yamb – 5 istih
  – Broj poena koji se dobija je zbir 5 istih kockica + 50.

Uvek se računa samo 5 kockica (šesta je "dodatna" kockica), tj. ako se posle bacanja dobije 6 dvojki, računa ih se 5 pa je rezultat 10.

Kolone su:

– kolona na dole. Popunjava se redom od kečeva do yamba.
– slobodna kolona. Može se popuniti bilo kojim redosledom.
– kolona na gore. Popunjava se redom od yamba do kečeva.
– najava. Posle prvog (i samo prvog) bacanja može da se najavi bilo koje polje klikom na određeni red u ovoj koloni. Posle 3. bacanja dobijeni rezultat se automatski upisuje u obeleženo polje. Rezultat može da se upiše i pre 3. bacanja ponovnim klikom na obeleženo polje.
– ručno. Označava rezultat "iz ruke", tj. rezultat dobijen bacanjem svih 6 kockica. To znači da se ne računa samo rezultat dobijen iz prvog bacanja; ako se u 2. bacanju ponovo bace sve kocke, opet se računa ručno.
– kolona koja se popunjava od vrha (kečeva) nadole i od yamba nagore. Dakle, može da se popunjava sa oba kraja svaki put.
– kolona koja se popunjava od maksimuma nagore i od minimuma nadole, u bilo kom od tih pravaca.

Postoje i 3 bonusa u igri:

– Prvi bonus je za redove od 1 do 6. Broj poena koji se dobija je zbir rezultata redova 1-6, sa dodatnim pravilom da ako je zbir 60 ili veći dobija se i bonus od 30 poena.
– Drugi bonus je za maksimum i minimum. Broj poena koji se dobija je razlika max-min pomnožena brojem kečeva u istoj koloni (ako je određen; ako nije čeka se dok ne bude određen pa se upisuje broj poena).
– Treći bonus je za kentu, triling, ful, poker i yamb. Broj poena koji se dobija je zbir tih pet rezultata.

Kada se određeni bonus popuni u svim kolonama, sa desne strane se upisuje zbir svih tih bonusa, a kada se popune sva ta tri zbira računa se konačni rezultat i proglašava kraj igre (i pobednik, ako se igra u dva igrača).

Prikaz ekrana igre:

Yamb prikaz ekrana

Preuzimanje (1,3 MB)
Broj preuzimanja: 68527
Igraj (verzija 2021 – HTML5)
Broj igranja: 2284039
Ocene i komentari
© 2006-2024 Dejan Tomić